Duurzame ontwikkeling

fleuilleVERWERKING EN TERUGWINNING VAN EUROPOLY’S AFVAL
MEEVERBRADING IN CEMENTFABRIEKEN

 


EUROPOLY schenkt aandacht aan milieu en duurzame ontwikkeling.

Meeverbranding is een techniek die het mogelijk maakt cement te produceren door afval te verwerken. In dit proces wordt het afval als regelmatige of occasionele brandstof gebruikt en/of ondergaat een warmtebehandeling om daarna vernietigd te worden. Ze vervangen soms ook steenproducten om cement te fabriceren.

Meeverbranding wordt dus als afvalverwerking beschouwd (in tegenstelling tot verbranding dat als afvalvernietiging beschouwd wordt).

De productiemethode van cement bestaat erin een mengsel van kalk en klei, dat correct gedoseerd en in de vorm van grondstof fijngemalen is, op hoge temperatuur te “koken” (1450°C in het materiaal, 2000°C in de vlam) om het in “klinker” te veranderen. Klinker is een korrelvormig product dat, nadat het fijngemalen is met goed uitgekozen toevoegingen (zoals gips), het cement wordt dat iedereen kent en voor metsel-, bouw- en kunstwerk gebruikt wordt.


De meeste moderne cementfabrieken maken gebruik van een “droge” methode dat het minst energie gebruikt: ongeveer 0.9 kWh per kg klinker (zie schema).
Meeverbranding in cementfabrieken biedt alle garanties aan en geen enkel ander afvalvernietigingsmethode heeft dezelfde technische en ecologische voordelen.

Het afval wordt als alternatieve brandstof gebruikt dat aanleiding geeft tot een echt beleid voor duurzame ontwikkeling.

De cementmethode leidt tot een afvalvrije productie (geen waterige of vaste residu), omdat het as van verbranding, dat vooral uit dezelfde chemische elementen bestaan als die van cement (CaO, SiO2, A1203, Fe203), opnieuw in de productielijn ingevoerd wordt, wat tot een uitstekende valorisatie van het product lijdt.

De normaliseerde cementproductie vereist een doorlopende monitoring van de parameters van het verbrandingsproces en hun stabiliteit. Dat is een blijk van de correcte vernietiging van afval.
Het cementproces leidt tot vrijwel geen dioxine-emissie, tot en met de limiet van het maximumgehalte (3 à 5 keer minder als de huidige norm).

Om zich aan de ecologische vorderingen te houden, maakt EUROPOLY dus gebruik van de diensten van een gespecialiseerd bedrijf in afval -transport, -opslag en –terugwinning.


 

 


1 : Brander
2 : Vlam van 1 700°C
3 : Klinkerzone van 1 300 tot 1 400°C
4 : Materiaalstroom
5 : Ingang van grondstof
6 : Multi-cyclone voorverwarmer
7 : Zuigtrekventilator
8 : Elektrofilter
9 : Schoorsteen
10 : Koeler
11 : Menglucht
12 : Afkoellucht
13 : Looprol
14 : Rotatie-reductiemotor

————–  Hete gas circuit
————–  Materiaal circuit

cimentierie ecologie